להט בשטח – איכות מושג חמקמק

איכות היא מושג חמקמק, הוא תלוי בתקופה, בתרבות, בציפיות ובעוד. קביעת איכות בכלל ואיכות יין בפרט ע”פ דירוג או ע”פ ציונים היא ללא ספק שיטה טובה- היא טובה לגוף המדרג וטובה למי שדורג גבוה. אך האם ניתן לדרג איכות יין כשמדובר במחקר? האם אפשר לקבוע איזה טיפול ‘עולה לשלב הבא’ ע”פ ציון ממוצע? על משמעות הממוצע אפשר לפתח דיון ניפרד, אך הציון הממוצע תלוי בצוות הטועמים,  ב’טעמי הקהל’ התקופתיים ובקריטריונים על פיהם אומן צוות הטעימה. האם נכון ליקב לטעת ענבי קברנה סוביניון מקלון פלוני ולא מקלון אלמוני מכיוון שפלוני זכה לציון 16/20 ואלמוני רק 14/20? האם יקב יבחר להשתמש בשמר מסויים ולא באחר מכיוון שדורג במחקר במקום גבוה יותר? רוב החוקרים, המפתחים והיצרנים סבורים שמבחני Scaling ו Ranking, דירוג וציון לא יכולים לסכם את המחקר ולא אמורים להיות הגורם היחיד על פיו יבחר הטיפול המועדף. יין הוא משקה של סגנונות ושל העדפות אישיות, של תרבות ושל איזורים ולא של קביעות מוחלטות שגם אינן עומדות במבחן הזמן. ל Descriptive Test ‘מבחני טעימה תאוריים’ לעומת זאת פוטנציאל טוב לסכם את תוצאות הניסוי בערכים שהיינן אמור להבין ויכול להשתמש בהם לשם קבלת החלטות.

New Picture (3)

בתאריך 5.7.15 התכנסנו כמה ייננים, חוקרי מו”פ צפון ומכללת תל-חי וכמה בוגרים של קורס היין של מכללת תל-חי לטעימה המסכמת של ניסיון השפעה על ריכוז החומצה המאלית בענבי סירה מבציר 2014 בחוות פיכמן בצפון רמה”ג. החוקרים היטו את ריכוז החומצה המאלית בענבים ע”י שימוש ברשתות צל עד שלב הבוחל. היין הופק על ידי סטודנטים ביקב המחקרי של מכללת תל-חי בליווי ופיקוח של הצוות המקצועי וצוות המעבדה של המכללה.

הטועמים התבקשו לתת ציונים ליינות השונים אך גם לתאר את היינות שנטעמו על פי פרמטרים שהותאמו למטרות המחקר המסויים. תוצאות וודאי יוצגו בהמשך.

מבחן טעימה תאורי

דילוג לתוכן