Clua de Seror

יקב Clau de seror  נוסד לקראת בציר 2013 על ידי ארבעה חברים במטרה להקים יקב לדוגמא המבטא את הייחוד והמצויינות של כרם יובל מצליח במושב אבני איתן בדרום רמה"ג. כל זה כחלק מחזון ליצירת קהילה התומכת במוצרים חקלאיים מצויינים ואותנטים- זהו Club Seror. למיזם זה גוייסתי בשלבים מוקדמים ויחד עם יהודה אבו תכננו את הקמת היקב. לקראת הבציר גייסתי את הייננית מעיין חי כדי להשלים צוות הדואג לכל ענייניו המקצועיים של היקב. היקב מגדל ענבים מהזנים קברנה סוביניון, מרלו וסירה. יחד אנחנו חוקרים ומתנסים בשיטות עיבוד והדליה בכרם ובייננות מוקפדת ומדוייקת כדי להגשים את חזונם של הבעלים. אנחנו מיצרים יין זני מסירה ושני בלנדים, האחד מיועד ליישון ארוך והאחר לשתיה בעודו צעיר.

קלוד סרור סירה, עשיר, מתובל חייתי ומאוזן ומראה את הרב גוניות המרשימה של יינות מהזן סירה כאשר במיטבם.

אתר היקב